Historie vánočních stromků u nás

Tradice zdobení vánočního stromečku má svůj původ v Německu - jednu z nejstarších dochovaných zpráv o ozdobeném stromku v místnosti můžeme nalézt v brémské cechovní kronice z roku 1570. Zprvu se vyskytoval v řemeslnických a cechovních domech, později (polovina sedmnáctého století) se začal objevovat i v soukromých obydlích. Za hranice Německa se obyčej rozšiřuje v devatenáctém století, přičemž se ujímá spíše ve městech a až později na venkově.

V Českých zemích tedy strojení vánočního stromečku nemá dlouhou tradici - úplně poprvé jej prý o vánocích roku 1812 postavil a nazdobil režisér a ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karl Liebich v libeňském zámečku Šilboch jako vánoční překvapení pro své přátele.